"Akreditasyonda kalitenin doğru adresi"
 

Sağlık Bakanlığı Sınıflandırma Rehberinin Amacı Nedir?

Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek ödeme sistemi geliştirilmiş, ikinci bir aşama olarak da bu sisteme 2005 yılında sağlık hizmet sunumunda kaliteyi esas alan Kurumsal Performans ve Kaliteyi Geliştirme çalışması ile kalite boyutu eklenmiştir. Böylece sağlık hizmetine erişim, hizmet alt yapısı, süreçlerin değerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve belirlenen hedeflere ulaşma derecesinin ölçümüne dayalı kapsamlı bir hastane değerlendirme sistemi hayata geçirilmiştir.

2005 yılında kamu hastanelerinde hayata geçirilen Kurumsal Performans ve Kaliteyi Geliştirme çalışmasının en önemli parametresini kalite kriterleri oluşturmaktadır. 100 sorudan oluşan kalite kriterleri, 2007 yılı başında yapılan revizyonla 150 sorudan oluşan bir set halini almıştır.  2008 yılında yapılan revizyonda ise 150 sorudan oluşan kalite kriterleri tamamen revize edilerek hem yapısal, hem dizayn hem de metodolojik açıdan yeniden düzenlenmiştir. Kalite kriterleri Hizmet Kalite Standartları adını alarak toplam 354 standart ve yaklaşık 900 alt bileşenden oluşan bir set halini almıştır.  2009 yılı içinde özel hastane ve üniversite hastanelerine yönelik olarak toplam 388 standart ve yaklaşık 1450 alt bileşenden oluşan   "Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları" hazırlanarak yayınlanmıştır.

Ayrıca dünyada çeşitli ülke örnekleri incelendiğinde, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların artık daha çok ulusal kalite ve akreditasyon sistemleri üzerinden yürütülmekte olduğunu görmekteyiz.  Çünkü ülkelerin sağlık sistemlerinin ihtiyaçları, öncelikleri, farklı beklentileri ve uluslararası akreditasyon sistemlerinin getirdiği mali yük gibi sebepler dünyada pek çok ülkenin sağlıkta ulusal bir kalite sistemi kurmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda Sağlıkta Ulusal Kalite Sistemine sahip ülkeler arasında İngiltere, Kanada, Fransa, Danimarka gibi gelişmiş ülkeler bulunduğu gibi, Tayland, Mısır, Hindistan, Kırgızistan ve Malezya gibi gelişmekte olan ülkeleri de görmek mümkün.

 

HİZMET KALİTE STANDARTLARI ANA BAŞLIKLAR:

A.  Kurumsal Hizmet Yönetimi
01 Yönetim Hizmetleri
02 Hasta Bakım Hizmetleri
03 Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi
04 Tesis Yönetimi
05 Acil Durum Ve Afet Yönetimi
06 Bilgi Yönetimi
07 Stok Yönetimi
08 Atık Yönetimi

B. Sağlık Hizmeti Yönetimi
01 Poliklinik Hizmetleri
02 Acil Sağlık Hizmetleri
03 Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri
04 Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri
05 Patoloji Laboratuvar Hizmetleri
06 Görüntüleme Hizmetleri
07 Endoskopi Hizmetleri
08 Klinikler
09 Ameliyathane Hizmetleri
10 Yoğun Bakım Hizmetleri
11 Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetleri
12 Eczane Hizmetleri
13 Sterilizasyon Hizmetleri
14 Transfüzyon Tıbbı Hizmetleri
15 Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri
16 Fizik Tedavi Hizmetleri
17 Diyaliz Hizmetleri
18 Doğum Hizmetleri
19 Psikiyatri Hizmetleri
20 Nükleer Tıp Hizmetleri

C.  Destek Hizmeti Yönetimi
01 Hasta Dosyası Ve Arşiv Hizmetleri
02 Mutfak Hizmetleri
03 Çamaşırhane Hizmetleri
04 Morg Hizmetleri

D.  İndikatör Yönetimi
01 Kalite İndikatörleri


Anasayfa|Hakkımızda|Hizmetlerimiz|Güncel Duyurular|Akreditasyon|TSE|Eğitim - Kongreler
Ödüller|Basın|Yayın|Makaleler|Köşe Yazıları|Videolar|Referanslar|İletişim